ข้อกำหนดและเงื่อนไข gems-afghan.com

ข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อคุณใช้บริการ gems-afghan.com คุณอาจจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เว็บ gems-afghan.com จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ gems-afghan.com ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

สิทธิ์ในเนื้อหา: เนื้อหาทั้งหมดบน gems-afghan.com เป็นลิขสิทธิ์ของ gems-afghan.com หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ให้สิทธิ์ให้ gems-afghan.com ใช้งาน เนื้อหาทั้งหมดนี้รวมถึงภาพถ่าย วิดีโอ และข้อความต่าง ๆ อันเป็นลิขสิทธิ์ เนื้อหาดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บ gems-afghan.com หากไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้บริการ: คุณตกลงว่าจะใช้บริการ gems-afghan.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับที่อาจใช้กับการใช้บริการเหล่านี้ เว็บ gems-afghan.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการหรือจำกัดการใช้งานของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บ gems-afghan.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ gems-afghan.com การเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ gems-afghan.com กำหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข: gems-afghan.com อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุด