เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน

วันเกิด: 6 มกราคม 2530

อายุ: 36 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน: เป็นนักเขียนมานานมากกว่า 10 ปี พร้อมมีทักษะในการเขียนบทความเกี่ยวกับวงการยานยนต์ สร้างผลงานการเขียนบทความทั่วไปอย่างหลายเรื่องราวด้วยการจัดสร้างข้อมูลขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน: เธอมีความเชี่ยวชาญในงานเขียนอย่างมาก สามารถสร้างสรรค์ผลงานข้อมูลอย่างมีคุณภาพมีการใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนอย่างชัดเจน, ถูกต้อง, และเหมาะสม ก่อนหน้านี้เธอได้เคยทำงานเป็นนักเขียนนวนิยายมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานเขียน ปัจจุบัน ทำงานให้กับเว็บ gems-afghan.com

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ (gems-afghan.com)

ที่อยู่: 8PC7+P59 ตำบล นาน้อย อำเภอนาน้อย น่าน 55150

อีเมล

Social: